1

vijesti

Kako poboljšati stopu prinosa povratnog lemljenja

Kako poboljšati prinos lemljenja CSP-a finog koraka i drugih komponenti?Koje su prednosti i nedostaci tipova zavarivanja kao što su zavarivanje toplim zrakom i IC zavarivanje?Osim talasnog lemljenja, postoji li još neki postupak lemljenja za PTH komponente?Kako odabrati visokotemperaturnu i niskotemperaturnu pastu za lemljenje?

Zavarivanje je važan proces u montaži elektronskih ploča.Ako se njime ne savlada, ne samo da će doći do mnogih privremenih kvarova, već će se direktno utjecati i na vijek trajanja lemnih spojeva.

Tehnologija reflow lemljenja nije nova u oblasti elektronske proizvodnje.Komponente na različitim PCBA pločama koje se koriste u našim pametnim telefonima su zalemljene na pločicu kroz ovaj proces.SMT reflow lemljenje se formira topljenjem prethodno postavljene površine lemljenja Lemni spojevi, metoda lemljenja koja ne dodaje dodatni lem tokom procesa lemljenja.Kroz krug grijanja unutar opreme, zrak ili dušik se zagrijavaju na dovoljno visoku temperaturu, a zatim se upuhuju na ploču gdje su komponente zalijepljene, tako da se dvije komponente Lem paste za lemljenje sa strane rastapa i vezuje matična ploča.Prednost ovog procesa je što je temperaturu lako kontrolisati, oksidaciju se može izbjeći tokom procesa lemljenja, a trošak proizvodnje je također lakše kontrolirati.

Reflow lemljenje je postalo glavni proces SMT.Većina komponenti na našim pločama pametnih telefona su zalemljene na pločicu kroz ovaj proces.Fizička reakcija pod protokom zraka za postizanje SMD zavarivanja;razlog zašto se to naziva "lemljenje povratnim tokom" je taj što plin cirkulira u aparatu za zavarivanje kako bi stvorio visoku temperaturu kako bi se postigla svrha zavarivanja.

Oprema za lemljenje reflow je ključna oprema u procesu montaže SMT.Kvalitet lemnog spoja PCBA lemljenja u potpunosti zavisi od performansi opreme za lemljenje povratnim tokom i podešavanja temperaturne krive.

Tehnologija reflow lemljenja doživjela je različite oblike razvoja, kao što je grijanje ploča zračenjem, grijanje kvarcnih infracrvenih cijevi, infracrveno grijanje vrućim zrakom, prisilno grijanje vrućim zrakom, prisilno grijanje vrućim zrakom plus zaštita dušikom, itd.

Poboljšanje zahtjeva za proces hlađenja reflow lemljenja također promoviše razvoj zone hlađenja opreme za lemljenje reflow.Zona hlađenja je prirodno hlađena na sobnoj temperaturi, hlađena zrakom u sistem hlađenja vodom koji je dizajniran da se prilagodi lemljenju bez olova.

Zbog poboljšanja proizvodnog procesa, oprema za lemljenje reflow ima veće zahtjeve za preciznost kontrole temperature, ujednačenost temperature u temperaturnoj zoni i brzinu prijenosa.Od početne tri temperaturne zone razvijeni su različiti sistemi zavarivanja kao što su pet temperaturnih zona, šest temperaturnih zona, sedam temperaturnih zona, osam temperaturnih zona i deset temperaturnih zona.

Zbog kontinuirane minijaturizacije elektronskih proizvoda, pojavile su se komponente čipa, a tradicionalni način zavarivanja više ne može zadovoljiti potrebe.Prije svega, proces lemljenja reflow se koristi u sklapanju hibridnih integriranih kola.Većina sastavljenih i zavarenih komponenti su kondenzatori za čip, induktori za čip, tranzistori za montiranje i diode.Sa razvojem cjelokupne SMT tehnologije koja postaje sve savršenija, pojavljuju se razne komponente čipa (SMC) i uređaji za montiranje (SMD), a prema tome je razvijena i tehnologija procesa lemljenja reflow i oprema kao dio tehnologije montaže, a njegova primjena postaje sve obimnija.Primijenjen je u gotovo svim oblastima elektroničkih proizvoda, a tehnologija lemljenja povratnim strujanjem također je prošla sljedeće razvojne faze oko poboljšanja opreme.


Vrijeme objave: 05.12.2022